LOGIN

Oplysninger om statens indefrysningsordning samt tilmelding

  1. Log på selvbetjening HER , login og tryk på knappen “Tilmeld indefrysningsordning”
  2. Du modtager en e-mail med et link som du skal trykke på for at aktivere aftalen
  3. På den side du kommer ind på efter at have trykket på aktiveringslinket, angives startmåned, samt CVR/CPR nr., og ligeledes skal du bekræfte at oplysningerne er korrekte, hvis ikke de er det, så skal du kontakte kundeservice.
  4. Efter accept modtager du en kvittering på e-mail
  5. Du er nu tilmeldt indefrysningsordning hos Preasy (Privat) / Energive (erhverv)

Hvad er spotprisen lige nu?

Klik på logoet og se den nuværende spotpris

ENERGIVE kan hjælpe dig med indefrysningsordningen som blev vedtaget og efterfølgende implementeret. Du kan læse den information som du skal bruge som kunde hos os. Du er også velkommen til at ringe på 8282 1221.

Du kan læse information omkring indefrysningsordningen her

Energivirksomhedernes generelle oplysningsforpligtelser om indfrysningsordningen

§ 3. En energivirksomhed skal oplyse husstande og virksomheder om muligheden for at blive omfattet af indefrysningsordningen.

Stk. 2. Energivirksomheden skal som minimum oplyse om

1) proceduren for en anmodning om indefrysning, jf. § 4,

2) perioden, der kan opnås indefrysning for,

3) rentesatsen, der pålægges indefrysningsbeløbet, jf. §§ 9-10,

4) størrelsen i kr. pr. år samt vilkårene for det gebyr, som energivirksomheden vil opkræve som følge af indefrysningsordningen, jf. § 11,

5) regneeksempler på forholdet mellem indefrysningsbeløbet med og uden gebyr,

6) metoden til beregning af indefrysningsbeløbet,

7) måden, hvorpå indefrysningsbeløbet kan afvikles, jf. § 13,

8) følgerne af en eventuel misligholdelse af ordningen, jf. § 4, stk. 8, og § 11, stk. 7, i lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger, og

9) følgerne af afmeldelse, fraflytning og leverandørskifte, jf. §§ 14-17.

Stk. 3. Oplysningerne skal gøres offentligt tilgængelige via energivirksomhedens hjemmeside eller tilsvarende online platform, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Energivirksomheden er forpligtet til at opdatere sin hjemmeside ved ændringer, der vedrører oplysninger angivet i stk. 2.

Stk. 5. Stk. 1-2 finder tilsvarende anvendelse ved personlig, herunder telefonisk, henvendelse.

Vi leverer et markedspris-produkt. Du betaler Spotprisen + et tillæg. Det tillæg er fast 0,42 kr. pr. kWh brugt.
Hvis du er blevet opkrævet mere eller mindre en vanligt, så er det fordi vi her i 2022 oplever et stort udsving i priserne på elkøbet. Det er spotprisen som vi som udgangspunkt fastsætter efter markedsniveauet når vi acontofakturerer. Betaler du for meget, så bliver det modregnet på din næste faktura. Ligeledes hvis du betaler for lidt. Du kan på din selvbetjening følge med i dit forbrug.
Du har ved din oprettelse, via den mail du har oplyst, modtaget login til din selvbetjening. Du kan på selvbetjeningen se forbrug, regninger og evt. restance. Derudover vil fakturaer være tilgængelige efter du har brugt strømmen og din acontobetaling bliver opgjort. Du logger ind HER
Vi fremsender først en faktura når strømmen er brugt. På den måde får du det retmæssige bilag. Din acontobetaling kan du få en specifikation på på din selvbetjening eller ved at kigge på din Betalingsservice-opgørelse. Du kan logge på selvbetjeningen HER
Vi har hos Energive valgt at tage administrationsomkostningerne ved et sådanne lån selv, hvorfor det kun er udgifter forbundet med statens ordning der er gældende, og vores administrationsgebyr er 0 kr.